Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov technických plynov (SAVDTP) bola založená v júni 1999. Zakladajúcimi členmi boli 3 organizácie, Messer Tatragas s.r.o., Technické plyny, k.s. a AGA Gas s.r.o.

Neskôr pristúpili ďalšie organizácie a niektoré sa premenovali.

V súčasnosti SAVDTP ma 6 stálych členov.

Messer Tatragas s.r.o.

Linde Gas, k.s.

Messer Slovnaft s.r.o.

Air Products Slovakia s.r.o.,

SIAD Slovakia s.r.o.,

Air Liquide Slovakia s.r.o.

Tento rok SAVDTP oslávila 20. výročie existencie.

Krátky pohľad z konania osláv výročia SAVDTP.