• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

savdtp.skSAVDTP ako sprostredkovateľ informácií

Ťažiskové činnosti zabezpečujú pracovné komisie, ktoré riešia technické, normalizačné, bezpečnostno-technické a ekologické úlohy, prípadne úlohy z iných pracovných oblastí. Pracovné komisie sú zostavené z odborníkov jednotlivých členov Asociácie. Externí odborníci môžu byť prizvaní do pracovných komisií po schválení predstavenstvom Asociácie. Asociácia môže publikovať všetky rozhodnutia vykonané pracovnými komisiami ako oficiálne alebo interné doklady.