Potenciálne riziká spojené s atmosférou obohatenou kyslíkom sú dobre známe a existuje niekoľko EIGA publikácií, ktoré poskytujú osobám manipulujúci s kyslíkom podrobnosti o nebezpečenstvách vzniku požiaru a výbuchu v takýchto podmienkach.
Nedávne nehody v zdravotníckych zariadeniach zvýraznili potrebu zvýšenia povedomia o rizikách atmosféry obohatenej kyslíkom, najmä počas pandémie Covid 19.
EIGA na svojej web stránke uverejnila dokument, ktorý popisuje tieto riziká a navrhuje príslušné opatrenia ako zamedziť alebo minimalizovať vznik nehody.
SAVDTP vám predkladá tento dokument EIGA vrátane jeho slovenského prekladu.

SA_45_21_Hazard_of_Oxygen-Enriched_Atmospheres_in_Healthcare_Facilities

Prostredie obohatene O2 preklad – upravene LMAJN 2