• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

SAVDTP je riadnym členom EIGA, prostredníctvom ktorej je zapojená do medzinárodnej spolupráce s organizáciami s podobnou problematikou.

EIGA– European Industrial Gases Association –  je organizácia orientovaná na riešenie technických a bezpečnostných problémov zariadení vyrábajúcich a distribujúcich priemyselné, medicinálne a potravinárske plyny a zastupuje prevažnú väčšinu európskych a mnoho neeurópskych spoločností zaoberajúcich sa uvedenou problematikou.

EIGA je medzinárodnou neziskovou organizáciou.

Členské spoločnosti a organizácie EIGA úzko spolupracujú v bezpečnostných a technických záležitostiach týkajúcich sa výroby, prepravy, skladovania a aplikácie na dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie pri manipulácii s plynmi. EIGA tiež iniciuje vývoj vhodných noriem a poskytuje normalizačným orgánom technologické skúsenosti.

Poslanie EIGA

  • Zachovať najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri práci
  • Poskytovať orgánom a normalizačným orgánom odborné poradenstvo v oblasti výroby, prepravy, skladovania a aplikácií priemyselných, medicinálnych a potravinárskych plynov
  • Podporovať konzistentnosť bezpečnostných, zdravotných, environmentálnych a technických noriem v celom plynárenskom priemysle.

Publikačná činnosť EIGA

EIGA na svojej web stránke publikuje širokú škálu odborných dokumentov, ktoré vypracovali špecialisti v oblasti technológii a bezpečnosti prevádzkovania zariadení v plynárenskom priemysle.

Publikácie s názvom “EIGA Documents”, “Position Papers”, “Safety Newsletters”, “Environmental Newsletters” and “Safety Information” (v anglickom jazyku) sú verejne dostupné na internetovej stránke EIGA – www.eiga.eu.