Od apríla 2020 sa pôvodná spoločnosť Air Liqiude Slovakia s.r.o Bratislava.premenovala na Messer Slovensko, s.r.o. Bratislava, ktorá následne od 01.10.2020 splynula s Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava. Všetky záväzky vyplývajúce zo Stanov SAVDTP za spoločnosť Air Liqiude Slovakia s.r.o.  a Messer Slovensko, s.r.o. preberá Messer Tatragas, spol s  r.o. Bratislava.