EIGA na svojej web stránke publikovala názorný plagát ako manipulovať s tlakovými plynovými fľašami.
Poznámka: Text je v anglickom jazyku, ale grafickým zobrazením je plagát dostatočne zrozumiteľný.

Odporúčame všetkým osobám, ktorí manipulujú s plynovými tlakovými fľašami, aby sa oboznámili s predmetným plagátom, resp. ho zaradili do svojich bezpečnostných predpisov a pokynov.

SL_10_19_Safe_Handling_of_Cylinders