V dňoch 30. a 31. januára 2013 sa konalo v Le Plaza Theatre v Bruseli sympózium EIGA na tému „Bezpečnosť a životné prostredie v plynovom priemysle: Storočie zlepšovania“ za účasti vyše 200 odborníkov z Európy i zástupcov mimoeurópskych asociácií. Na úvod odborného programu p. Stefan Messer, bývalý prezident asociácie, pripomenul 90. výročie založenia predchodcu dnešnej EIGA a zdôraznil významné etapy v jej histórii. Prednášajúci  prezentovali vývoj a dôležité zmeny v jednotlivých oblastiach použitia technických, medicinálnych a potravinárskych plynov.