Tradičný januárový odborný seminár zorganizovala EIGA 29. a 30. januára 2014 v priestoroch hotela Sheraton v Bruseli. Obsahovo bol seminár zameraný na problematiku horľavých plynov. Prvá časť seminára bola spoločná pre všetkých účastníkov, pričom hlavnými témami boli analýza nehôd, bezpečnosť pri zaobchádzaní s horľavými plynmi a súvisiace predpisy.  Potom sa účastníci rozdelili  do dvoch odborných sekcií – acetylén a ostatné horľavé plyny, najmä vodík. Jednotlivé témy prezentovali špecialisti z oblasti vedy a výskumu a z členských spoločností združených v EIGA. Na seminári sa zúčastnili odborníci  z 26 európskych a 7 mimoeurópskych štátov.