EIGA na svojej web stránke publikuje širokú škálu odborných dokumentov, ktoré vypracovali špecialisti v oblasti technológii a bezpečnosti prevádzkovania zariadení v plynárenskom priemysle.

Predkladáme vám

Publikácie s názvom “EIGA Documents”, “Position Papers”, “Safety Newsletters”, “Environmental Newsletters”, “Safety Information”, „Technical Bulletins“, „Safety Leaflets“, EIGAZETTES“ (v anglickom jazyku) sú verejne dostupné na internetovej stránke EIGA – www.eiga.eu.

Publikácie s názvom “EIGA Documents”, “Position Papers”,“Safety Information”,  „Technical Bulletins“,  (v anglickom jazyku) sú verejne dostupné na internetovej stránke EIGA – www.eiga.eu.