Bezpečnostný míting organizovaný nemeckou asociáciou IGV v spolupráci s EIGA sa v tomto roku konal v Mainzi 16. a 17. októbra. Odborné referáty boli zamerané predovšetkým na analýzu príčin nehôd, ktoré sa v poslednom období udiali pri zaobchádzaní s priemyselnými plynmi a opatrenia prijaté na ich odstránenie. Na mítingu sa zúčastnili aj zástupcovia českej (ČATP), rakúskej (ÖIGV) a slovenskej (SAVDTP) asociácie technických plynov.