Od 27. do 29. januára 2015 sa v Bruseli konal tradičný technický míting pre odborníkov pôsobiacich v oblasti priemyselných plynov, ktorý mal dve časti: školenie na tému „Bezpečnosť kyslíkových systémov“ a odborný seminár „Bezpečnosť produktov“ pozostávajúci zo zasadnutia v pléne a následne v šiestich sekciách, z ktorých si účastníci mohli vybrať tri. Obsah sekcií bol zameraný na prevádzkovanie doma používaných dýchacích prístrojov (Homecare), zásobovanie zákazníkov a prepravu plynov (Custommer supply and transportation), potravinárske plyny (Food gases), vodíkovú energiu (Hydrogen energy), plyny používané v nemocniciach (Hospital gases) a dozor nad produktmi (Product stewardship). Na podujatiach sa zúčastnilo do 200 odborníkov prevažne z európskych štátov ale aj z Austrálie, Zjednotených arabských emirátov, Japonska a USA.