Každoročné zasadnutie predstaviteľov národných asociácií združených v EIGA sa tohto roku konalo 24. a 25. apríla 2013 v Bruggách. V prvej časti boli účastníci oboznámení s činnosťou jednotlivých výborov a pracovných skupín EIGA. Druhá časť bola zameraná na výmenu aktuálnych informácií z oblasti priemyselných plynov v jednotlivých európskych krajinách a zefektívnenie spolupráce s EIGA.