• Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

savdtp.skČo je SAVDTP?

Firmy, ktoré v Slovenskej republike vyrábajú, alebo plnia a distribuujú technické plyny, založili Slovenskú asociáciu výrobcov a dodávateľov technických plynov (SAVDTP), ktorá má formu záujmového združenia právnických osôb.

Predmetom činnosti Asociácie je :
podpora bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pri výrobe, úprave, skladovaní, doprave, používaní a zneškodňovaní technických plynov.

savdtp.skZámerom Asociácie je realizovať svoju činnosť vo forme:

  • poradenstva svojich členov
  • podpory bezpečnostno-technického vzdelávania
  • výmeny informácií o bezpečnostno-relevantných poznatkoch
  • vypracovania noriem, smerníc a odporučení
  • spolupráce s inštitúciami, ktoré pripravujú národné zákony, predpisy, normy a ďalšie smernice v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia
  • poradenstva v otázkach bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia
  • spolupráce s Európskou asociáciou priemyselných plynov (EIGA)