V dňoch 14. a 15. októbra 2014 sa konal v hoteli Atrium v Mainzi Bezpečnostný míting IGV/EIGA, na ktorom sa okrem členov IGV zúčastnili aj zástupcovia EIGA a národných asociácií Rakúska, Česka a Slovenska. Generálny sekretár EIGA Philip Brickell oboznámil prítomných s aktuálnymi úlohami, ktoré riešia výbory a pracovné skupiny európskej asociácie. Členovia IGV sa podelili o poznatky z nehôd, ktoré sa v predchádzajúcom období udiali v ich prevádzkach, s dôrazom na analýzu ich príčin a následne prijaté opatrenia. Prezentáciu o činnosti našej asociácie a vybraných nehodách u slovenských dodávateľov plynov predniesol predseda SAVDTP Ing. Dušan Driensky.